ZmluvnéPodmienky.sk
 


Najnovšie informácie

[wp_rss_multi_importer category=“1″ mytemplate=“rss_kauzy.php“ showdesc=“1″ maximgwidth=“150″ maxperpage=“8″]


Bojujeme proti nefér zmluvám

Monitorovať zmluvy o finančných službách, ktoré sú uzavierané so spotrebiteľmi sme začali najmä preto, že sa k ich obsahu nie je možné dostať pred ich uzatvorením. Ako spotrebitelia sa nemáme možnosť oboznámiť so zmluvnými podmienkami prv než zmluvu uzatvoríme, čo je neprijateľné.

K skontrolovaným zmluvám zasielame spotrebiteľom odporúčacie stanoviská a rady ako sa môžu brániť. Zmluvy so závažnými porušenia platných právnych predpisov alebo obsahujúce neprijateľné ustanovenia či tie ktoré zahrňajú nekalé konanie predajcu napádame na súdoch.

Občanov v súdnych konaniach na ochranu práv spotrebiteľov zastupujeme bezplatne.


Obchodné podmienky pre váš eshop

Prevádzkovať elektronický obchod znamená pre mnohých podnikateľov nielen vynakladanie úsilia na podnikanie ale i na sledovanie legislatívnych zmien a ich implementáciu do obchodných podmienok.

Formulácia obchodných a reklamačných podmienok pre mnohých podnikateľov predstavuje problém s ktorým si vedia rady a preto sa radšej „inšpirujú“ konkurenciou alebo si vypomáhajú rôznymi vzorovými dokumentami. Výsledkom sú tak časté chyby a následné pokuty ukladané Slovenskou obchodnou inšpekciou.

S paragrafmi na ochranu spotrebiteľov  pracujeme denne preto podnikateľom, prevádzkovateľom elektronických obchodov ponúkame vytvorenie obchodných podmienok podľa ich požiadaviek na mieru toho ktorého obchodu.

Sledujte nás na Facebooku
dajte lajk našej stránke na Facebooku alebo počkajte 8 sekúnd
betheme70wplk